Image Not Found
Vyhľadávanie v dotaze
Vyhľadávanie

Právne informácie

Editor: Christophe CHARRIÈRE

BFIRST Oü – Adresa: Sepapaja 6 – 15551 TALLINN (Estónsko)

Hosting: O2switch v Clermont Ferrand

  1. Prezentácia webovej stránky. V súlade s článkom 6 zákona č. 2004-575 z 21. júna 2004 o dôvere v digitálnu ekonomiku sa používateľom stránky weekendo.sk uvádza identita rôznych subjektov zapojených do jej vytvorenia a monitorovania: Editor: kontakt Editor môže byť fyzická alebo právnická osoba. Hosting: o2switch
  2. Všeobecné podmienky používania webovej stránky a poskytovaných služieb. Používanie webovej stránky weekendo.sk predstavuje plné a celkové prijatie nasledujúcich všeobecných podmienok používania. Tieto podmienky používania môžu byť kedykoľvek upravované alebo dopĺňané, preto sa používateľov stránky weekendo.sk vyzýva, aby ich pravidelne konzultovali.
  3. Intelektuálna vlastníctvo a porušenia autorských práv. weekendo.sk je vlastníkom práv na duševné vlastníctvo alebo držiteľom práv na používanie všetkých prístupných prvkov na webovej stránke, najmä textov, obrázkov, grafiky, loga, ikon, zvukov, softvéru.

Fotografické kredity: 123RF, Canva, Pixabay

Akékoľvek reprodukovanie, zobrazenie, modifikácia, publikácia, prispôsobovanie celého alebo časti prvkov na stránke, akýmkoľvek spôsobom alebo postupom, okrem predchádzajúceho písomného súhlasu, je zakázané.

Akékoľvek neoprávnené použitie stránky alebo jej akéhokoľvek prvku sa považuje za porušenie a bude stíhané podľa ustanovení článkov L.335-2 a nasledujúcich Zákona o duševnom vlastníctve.

  1. Správa osobných údajov. V Francúzsku sú osobné údaje chránené najmä zákonom č. 78-87 z 6. januára 1978, zákonom č. 2004-801 z 6. augusta 2004, článkom L. 226-13 Trestného zákonníka a európskou smernicou z 24. októbra 1995.

Pri používaní stránky weekendo.sk môžu byť zbierané: URL odkazy, cez ktoré používateľ pristúpil na stránku weekendo.sk, poskytovateľ prístupu používateľa, IP adresa (Internet Protocol) používateľa.

V každom prípade stránka zbiera osobné údaje týkajúce sa používateľa iba vtedy, keď sú nevyhnutné pre niektoré služby ponúkané na stránke weekendo.sk. Používateľ tieto informácie poskytuje dobrovoľne, najmä keď ich zadáva osobne. Používateľ stránky weekendo.sk je teda informovaný o potrebe alebo nepotrebe poskytnutia týchto informácií.

V súlade s článkami 38 a nasledujúcimi zákona č. 78-17 z 6. januára 1978 o informatických súboroch a slobodách má každý používateľ právo na prístup, opravu a odpor voči osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, predložením písomnej a podpísanej žiadosti spolu s kópiou identifikačného dokladu so podpisom držiteľa dokladu, pričom sa uvedie adresa, na ktorú má byť odpoveď zaslaná.

Žiadne osobné údaje používateľa stránky weekendo.sk nie sú zverejnené bez jeho súhlasu, vymieňané, prenášané, poskytované alebo predávané na akýkoľvek nosič tretej strane.

Stránka nie je registrovaná u CNIL, pretože nezbiera osobné údaje.

Databázy sú chránené ustanoveniami zákona č. 1. júla 1998, ktorým sa vykonáva smernica z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz.

  1. Hypertextové odkazy a súbory cookie. Stránka weekendo.sk obsahuje určitý počet hypertextových odkazov na iné webové stránky, ale nemá možnosť kontrolovať obsah navštívených stránok a preto nenesie za to žiadnu zodpovednosť.

Používanie stránky weekendo.sk môže spôsobiť inštaláciu súborov cookie do počítača používateľa. Cookie je malý súbor, ktorý neumožňuje identifikáciu používateľa, ale zaznamenáva informácie o prehliadaní počítača na stránke. Takto získané údaje majú na účely ďalšieho prehliadania stránky a umožňujú aj rôzne merania frekvencie.

Odmietnutie inštalácie cookie môže brániť prístupu k niektorým službám. Avšak používateľ môže nakonfigurovať svoj počítač nasledovne, aby odmietol inštaláciu cookie:

V Internet Exploreri: karta Nástroje (ikona ozubeného kolesa vpravo hore) / Možnosti internetu. Kliknite na Zásady ochrany osobných údajov a vyberte možnosť Blokovať všetky cookies. Potvrďte na OK.

V prehliadači Firefox: v hornej časti okna prehliadača kliknite na tlačidlo Firefox, potom prejdite na kartu Možnosti. Kliknite na kartu Súkromie. Nastavte uchovávanie pravidiel na: Použiť vlastné nastavenia histórie. Napokon odznačte možnosť Deaktivovať cookies.

V prehliadači Safari: kliknite vpravo hore v prehliadači na ikonu ponuky (znázornenú ako ozubené koleso). Vyberte Nastavenia. Kliknite na Zobraziť pokročilé nastavenia. V časti „Súkromie“ kliknite na Nastavenie obsahu. V časti „Cookie“ je možné blokovať cookies.

V prehliadači Chrome: kliknite vpravo hore v prehliadači na ikonu ponuky (znázornenú trojicou vodorovných čiar). Vyberte Nastavenia. Kliknite na Zobraziť pokročilé nastavenia. V časti „Súkromie“ kliknite na preferencie. Na karte „Súkromie“ je možné blokovať cookies.

  1. Afiliátne odkazy na Amazon Táto webová stránka uznaním sa zúčastňuje na „Partner Program“ spoločnosti Amazon, programu navrhnutého na umožnenie webovým stránkam získavať odmenu prostredníctvom vytvárania odkazov na oficiálnu webovú stránku Amazon.fr. Návštevník je kedykoľvek úplne slobodný vyhľadávať produkty Amazon.fr nezávisle, ak sa rozhodne nepoužiť odkazy navrhnuté webovou stránkou weekendo.sk.
  2. Použiteľné právo a jurisdikcia. Akýkoľvek spor súvisiaci s používaním stránky weekendo.sk podlieha francúzskemu právu. Výlučná jurisdikcia je pridelená príslušným súdom v Lyone.
  3. Príslušné právne predpisy. Zákon č. 78-17 z 6. januára 1978, upravený najmä zákonom č. 2004-801 z 6. augusta 2004 o informatických súboroch a slobodách.

Zákon č. 2004-575 z 21. júna 2004 o dôvere v digitálnu ekonomiku.

  1. Glosár. Používateľ: Internaut, ktorý sa pripojí a použije vyššie uvedenú webovú stránku.

Osobné informácie: „informácie, ktoré umožňujú, akýmkoľvek spôsobom, priamo alebo nepriamo, identifikovať fyzické osoby, na ktoré sa vzťahujú“ (článok 4 zákona č. 78-17 z 6. januára 1978).